In 2016 is Reijseger to the point een online platform gestart voor veiligheidskundigen. Het platform biedt:
 • nieuws,
 • een agenda,
 • artikelen,
 • vacatures,
 • een VeiligheidsABC met meer dan 500 VK-lemma's,
 • interviews met veiligheidskundigen over hun VK-stokpaard,
 • een VK-gids waarin veiligheidskundigen hun expertise kunnen etaleren,
 • een Twitterpagina,
 • dossiers,
 • en een maandelijkse digitale nieuwsbrief.
Naast het online portal verschijnt er sinds 2018 ook een kwartaalblad DeVeiligheidskundige.

Aan DeVeiliogheidskundige werken mee:
 • Zij van boven (eindredactie)
 • Technisch tekstwerk (redactie)
 • Adriaan van Hooijdonk (redactie)
 • Practicum Printmanagement (ontwerp, DTP en drukwerk)