Het ledenblad van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK).

In 2016 is Reijseger to the point een online platform gestart voor veiligheidskundigen. Het platform biedt:

Voor OTIB en Techniek Nederland heeft Reijseger to the point de redactie verzorgd van verschillende arbocatalogi.

Per 2011 is het VCA Actueel Congres opgegaan in de Dag van Het Veilig Werken.

Op initiatief van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid werd vanaf 2011 jaarlijks het VCA Jaarcongres en de VCA Actueel Expo georganiseerd op de derde dinsdag van oktober.
De eerste editie vond plaats op 11 oktober 2011 in Ahoy Rotterdam.
De tweede editie vond plaats op 30 oktober 2012 in Ahoy Rotterdam.
De derde editie vond plaats op 29 oktober 2013 in Ahoy Rotterdam.
De vierde (en tevens laatste) editie vond plaats op 28 oktober 2014 op het Bouw & Infra Park in Harderwijk.

Totale organisatie van het VCA Actueel Congres op 17 juni 2010 in Congrescentrum Edda Huzid te Voorthuizen.

Informatief tijdschrift over VCA-gerelateerde onderwerpen met nieuws, interviews, bedrijfsreportages, best practices, achtergrondinformatie en toelichtingen.
VCA Actueel is uitgegeven door Reijseger to the point in opdracht van de SSVV van 2007 t/m 2017.

Het vakblad van Human Factors NL (voorheen Nederlandse Vereniging voor Ergonomie). De leden van deze vereniging informeren elkaar en de markt hierin over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van human factors/ergonomie. Naast wetenschappelijke artikelen n.a.v. onderzoek, bevat het TvHF ook rubrieken over de toepassing van human factors/ergonomie in de dagelijkse praktijk.

Redactionele verzorging van drie publicaties in de reeks Politiewetenschap en organisatie van een bijeenkomst voor het Programma Politie & Wetenschap.

De digitale nieuwsbrief van Fenelab, de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland.
Lid van de PR-commissie als adviseur en coördinator van PR-projecten (drukwerk promotiematerialen, website, beursdeelname, et cetera).
Het verzorgen van artikelen over uiteenlopende onderwerpen voor de verschillende sectoren die binnen Fenelab actief zijn.

De digitale aanvulling op het Tijdschrift voor Ergonomie van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie tot 2014. In de ErgoZine werd, in aanvulling op de meer beschouwende en analytische inhoud van het TvE, ingegaan op de actualiteit en bericht over de dagelijkse toepassing ergonomie.

Ondersteuning in de organisatie en samenstelling van bijeenkomstenreeksen voor Vakbondsmuseum De Burcht van 2007 tot 2009.

Publicatie van drs. M.J.B. Rojo (docent Avans) en overzichtsbrochure n.a.v. het project ‘Bewust naar het buitenland’ op initiatief van Avans Academie voor Marketing en Kamer van Koophandel en Fabrieken Noordoost-Brabant.